„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Koncepty péče > Práce s biografií člověka

Práce s biografií/s životním příběhem klienta/cesta jeho životem

V současné době jsme na cestě k práci s Psychobiografickým modelem péče.
Psychobiografický model péče prof. Erwina Böhma je mezinárodně uznaný ošetřovatelský model v oblasti geriatrické a gerontopsychiatrické péče. Je zaměřen na podporu soběstačnosti seniorů žijících s demencí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat či navrátit. Základním principem je oživení zájmu seniora, jeho psychiky a díky tomu i jeho těla.

Biografie seniora je pro nás základem pro péči. Důkladné poznání životního příběhu, zvyků a rituálů nám umožňuje nastavit péči na míru potřeb každého seniora.

Zachovávání zvyků a rituálů seniora podporuje soběstačnost seniora. Dodržování toho, co je pro seniory v aktuálním stavu mysli „normální“, umožňuje zažívat pocity jistoty, bezpečí, a tak i celkové pohody.

Znalost životního příběhu, biografie individuální (osobní), regionální (zvyků z oblasti, ve které člověk žil) i historické (událostí, za kterých člověk žil) umožňuje pochopit chování a jednání našich obyvatel, zejména těch, kteří mají změněnou schopnost vnímání a již nejsou schopni s námi adekvátně komunikovat.

Z biografie se nám rovněž daří hledat podněty, které nám umožňují, aby senior v životě zažíval smysluplné okamžiky a pocity důležitosti.

Základem naší péče o seniory je znalost životního příběhu každého klienta. Porozumění tomu, jak člověk žil, nám umožňuje:

  • vytvářet si vzájemný vztah s klientem,
  • poskytovat vysoce individuální péči zaměřenou na konkrétní potřeby každého seniora,
  • maximálně podporovat soběstačnost klienta na základě znalosti jeho zvyků a rituálů,
  • podporovat pocit jeho osobní důležitosti,
  • snadněji porozumět jeho chování,
  • zpomalovat prohlubování onemocnění demencí,
  • snadněji se přizpůsobovat měnícímu se stavu seniora.

Snažíme se, aby se klient nemusel přizpůsobovat chodu zařízení, ale naopak péče se přizpůsobila jemu.