„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Poskytovaná péče > Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Samostatnou, důležitou a odbornou oblastí naší činnosti je zajišťování zdravotní péče, která zahrnuje poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům Domova, nepřetržitě 24 hodin denně.

Domov zajišťuje zdravotní péči v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
Odbornou ošetřovatelskou péči poskytují registrované všeobecné sestry na základě ordinace lékaře. 
Tyto ošetřovatelské výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Odborná lékařská péče je v našem Domově zajišťována smluvně, pravidelnou návštěvní službou praktického lékaře (2 x týdně) a psychiatra (cca 1 x za 6 týdnů).
Informace o zdravotním stavu klienta podává pouze ošetřující lékař.
Za poskytnutou lékařskou péči zodpovídají příslušní lékaři.

O návštěvě klienta u odborných lékařů/specialistů (interna, diabetologie, kardiologie, chirurgie, …) rozhoduje praktický lékař.
S výše uvedenými specialisty/odbornými lékaři Domov zprostředkuje kontakt/zajistí návštěvu, případně doprovod ze strany personálu péče, možná je i spolupráce s rodinou.
Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu klienta mimo ordinační hodiny praktického lékaře (odpoledne, v noci, o víkendech, svátcích), je lékařská péče zajišťována Lékařskou službou první pomoci (LSPP) nebo Zdravotnickou záchrannou službou (dále jen ZZS).

Přímá obslužná péče v Domově seniorů je zajišťována dvacet čtyři hodin denně na základě plánu péče odborně způsobilým personálem (pracovníky v sociálních službách).
Jedná se zejména o tyto úkony:

  • Hygienická péče
  • Stravování
  • Vyprazdňování
  • Oblékání
  • Péče o lůžko a osobní věci 

Klientům poskytujeme pomoc a podporu, dle jejich individuálních potřeb, smyslem je, aby míra pomoci a podpory vedla k zachování stávajících schopností, a to v maximální možné míře.
Naše zásada zní: „Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné“.

Při poskytování naší služby se snažíme každému klientovi „ušít službu na míru“, dle jeho skutečných potřeb a přání!
Proto ke každému klientovi přistupujeme individuálně - odbornou ošetřovatelskou a sociální péči poskytujeme vždy s ohledem na individuální možnosti, schopnosti a potřeby klienta. Skrze dobrou znalost jeho životního příběhu se snažíme porozumět a vyhovět jeho zvyklostem a přáním.
Maximálně podporujeme
zachovalé schopnosti - klienta motivujeme a aktivně zapojujeme do každodenních činností např. při oblékání, hygieně, podávání stravy, v rámci volnočasových aktivit, zprostředkování kontaktů s rodinou apod., čímž usilujeme o jeho seberealizaci a zachování pocitu důležitosti a užitečnosti.
Naše podpora a péče začíná tam, kde končí individuální síly a možnosti klienta.
S
nažíme se být profesionály ve všem, co děláme. Proto se neustále vzděláváme, přinášíme nové nápady, postupy a techniky. Hledáme inspiraci ve svém okolí.