„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Dobrovolnictví a praxe > Dobrovolníci v DS Třeboň

Dobrovolníci v DS Třeboň

Dobrovolnictví je pomoc člověka člověku.
Dobrovolníkem může být každý, stačí jen chtít.

Kodex dobrovolníka v DS Třeboň

 • Dobrovolník je občan, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii a vědomosti ve prospěch klientů Domova seniorů.
 • Dobrovolník svoji aktivitu věnuje mobilním i imobilním klientům DS dle svých možností, znalostí, zkušeností a zejména s přihlédnutím k individuelním potřebám každého jednotlivého klienta. Pomáhá lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
 • Chová se zdvořile a přistupuje ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reaguje na jeho potřeby.
 • Respektuje důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytuje žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
 • Této činnosti se věnuje pravidelně např. při týdenních návštěvách nebo nárazově např. při konání společenských akcí v DS.
 • Cílem návštěv klientů DS je prohloubení jejich kontaktu s okolním světem.
  Případné problémy, náměty předává dobrovolník vedoucí DS pro další řešení vzniklých situací.
 • Dobrovolník zachovává mlčenlivost o soukromí klienta, dodržuje ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů.
 • Vede předepsanou evidenci o své činnosti, součinnosti s vedoucí DS.
 • Nevyžaduje ani nepřijímá dary a žádná zvýhodnění.
 • Respektuje pokyny vedoucí DS a využívá znalosti a zkušenosti zaměstnanců péče.

Jak se stát dobrovolníkem?

Kontaktujte Ing. Lenku Krakowitzerovou, vedoucí DS Třeboň, 384 721 241, 602 879 448, abyste obě strany (jak dobrovolník, tak vedení Domova), získali potřebné informace k zahájení skutečné, tolik potřebné dobrovolnické činnosti.