„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Dobrovolnictví a praxe > Dobrovolníci v DS Třeboň

Dobrovolníci v DS Třeboň

Dobrovolnictví je pomoc člověka člověku.
Dobrovolníkem může být každý, stačí jen chtít.

Kodex dobrovolníka v DS Třeboň

 • Dobrovolník je občan, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii a vědomosti ve prospěch klientů Domova seniorů.
 • Dobrovolník svoji aktivitu věnuje mobilním i imobilním klientům DS dle svých možností, znalostí, zkušeností a zejména s přihlédnutím k individuálním potřebám každého jednotlivého klienta. Pomáhá lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
 • Chová se zdvořile a přistupuje ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reaguje na jeho potřeby.
 • Respektuje důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytuje žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
 • Této činnosti se věnuje pravidelně např. při týdenních návštěvách nebo nárazově např. při konání společenských akcí v DS.
 • Cílem návštěv klientů DS je prohloubení jejich kontaktu s okolním světem.
  Případné problémy, náměty předává dobrovolník vedoucí DS pro další řešení vzniklých situací.
 • Dobrovolník zachovává mlčenlivost o soukromí klienta, dodržuje ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů.
 • Vede předepsanou evidenci o své činnosti, součinnosti s vedoucí DS.
 • Nevyžaduje ani nepřijímá dary a žádná zvýhodnění.
 • Respektuje pokyny vedoucí DS a využívá znalosti a zkušenosti zaměstnanců péče.

Jak se stát dobrovolníkem?

Kontaktujte vedoucí DS Třeboň, 384 721 241, 602 879 448, abyste obě strany (jak dobrovolník, tak vedení Domova), získali potřebné informace k zahájení skutečné, tolik potřebné dobrovolnické činnosti.