„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Poskytovaná péče > Lékařská a ošetřovatelská péče

Lékařská a ošetřovatelská péče

Informace o zdravotním stavu klienta podává pouze ošetřující lékař.

Praktický lékař

Lékařská péče je v našem Domově zajišťována smluvně, pravidelnou návštěvní službou praktického lékaře.

Při zahájení poskytování služby je klientovi nabídnuta možnost registrace u smluvního praktického lékaře DS. Tuto možnost klient může využít kdykoliv v průběhu poskytování služby.

Pokud klient není zaregistrován u smluvního praktického lékaře DS, je to jeho rozhodnutí, které DS zcela respektuje, ale veškeré věci spojené s předpisem/s indikací léků, s doporučením ke specialistům apod. si klient vyřizuje sám nebo jeho zástupce či rodina.

Specialisté

Do DS pravidelně dochází také odborný lékař - psychiatr.

O návštěvě klienta u odborných lékařů/specialistů (interna, diabetologie, kardiologie, chirurgie, …) rozhoduje praktický lékař.

S výše uvedenými specialisty Domov zprostředkuje kontakt/zajistí návštěvu, případně doprovod ze strany personálu péče, možná je i spolupráce s rodinou klienta (doprovod ze strany rodiny je pro všechny zúčastněné velmi pozitivní).

Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu klienta mimo ordinační hodiny praktického lékaře (odpoledne, v noci, o víkendech, svátcích), je lékařská péče zajišťována Lékařskou službou první pomoci (LSPP) nebo Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS).

Ošetřovatelská a rehabilitační péče

Indikovanou ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu dle platných právních předpisů a individuálních ošetřovatelských plánů.

DS poskytuje základní rehabilitační péči na základě indikace lékaře a dle svých kapacitních možností.

Léky a pomůcky

DS zajistí na žádost klienta léky předepsané lékařem a jejich pravidelné podávání.

DS zajistí na žádost klienta inkontinentní pomůcky předepsané lékařem.

Doplatky za léky a inkontinentní pomůcky si hradí klient ze svých prostředků.