„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Základní informace > Popis služby

Popis služby

Základní informace

Domov seniorů Třeboň je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, které je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. 

Druh sociální služby: Domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Identifikátor služby: 8500795

Místo poskytování sociální služby: DS Třeboň, Daskabát 306, 379 01 Třeboň

Kapacita služby: 72 klientů

Služba se poskytuje: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celoročně

Službu zajišťuje: multidisciplinární tým, složený ze sociálních pracovníků, ze zdravotnických pracovníků (vedoucího zdravotního úseku, všeobecných sester a fyzioterapeutů), z vedoucích úseků péče a z pracovníků v sociálních službách.
V našem týmu jsou i další nezbytné profese, které se podílejí na poskytování služby (finanční referent, zaměstnanci kuchyně, úklidu, prádelny a údržby).

Pečující profese v našem Domově

Sociální pracovníci

Sociální pracovníci jsou průvodci životem člověka i jeho blízkých od okamžiku kontaktu s naší službou po jeho odchod. Jsou podporou a poradci ve všech situacích, kterými klienti i jejich blízcí prochází. Také pomáhají v kontaktech se státní správou a dalšími úřady. V týmu hrají nezastupitelnou roli při hledání řešení, jak nastavit péči tak, aby zachovávala lidskou důstojnost a určitou nezávislost klientů s ohledem na možnosti naší služby.

Pečující, pracovníci v sociálních službách

Pečující, pracovníci v sociálních službách jsou odborníky na životní příběhy klientů DS. Pečují o všechny jejich běžné každodenní potřeby - jsou prodlouženýma rukama a nohama všude tam, kde již člověk sám nestačí. Jejich úlohou je podpora při zachovávání soběstačnosti ve všech oblastech života klienta. Mimo jiné se věnují cílené aktivizaci klientů. Protože s nimi tráví nejvíce času, právě oni často ostatním profesím zprostředkovávají důležité informace pro naplnění jejich role.

Všeobecné sestry

Všeobecné sestry jsou odpovědné za péči o zdraví klientů DS. Diagnostikují a vyhodnocují veškeré projevy onemocnění klientů. Úzce spolupracují s jejich lékaři, naplňují ošetřovatelský plán. V otázkách péče o zdraví se na jejich expertizu obrací ostatní členové týmu.

Fyzioterapeutky

Fyzioterapeutky klientům poskytují individuální a skupinou rehabilitaci. Soustředí se především na udržení maximální možné kondice klienta, zlepšení jeho fyzického stavu, zmírnění bolestí a v neposlední řadě i zlepšení psychického stavu. Vzdělávají klienty, jejich blízké i spolupracovníky v otázkách správné manipulace s křehkým člověkem. Pomáhají s výběrem vhodné kompenzační pomůcky a nácvikem jejího užití.

Materiální a technické vybavení

DS má takové materiální a technické vybavení, které odpovídá druhu a rozsahu poskytované služby