„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Poskytovaná péče > Základní činnosti

Poskytovaná péče

Základní činnosti poskytované péče

Poskytování ubytování

 • ubytování (odběr energie, vody, tepla, odpady)
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, …

Poskytování stravy

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu tří hlavních jídel a dvou vedlejších, u diabetiků v rozsahu tří hlavních jídel a tří vedlejších jídel denně, včetně zajištění pitného režimu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob

Aktivizační činnosti

 • volnočasové a zájmové aktivity
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Nad rámec výše uvedených základních činností může Domov zajistit další služby (dle individuální objednávky klienta), které si klient hradí ze svých prostředků, viz Sazebník fakultativních služeb DS Třeboň.

Přímá obslužná péče

Klientům poskytujeme pomoc a podporu, dle jejich individuálních potřeb, přání, možností a schopností.
Smyslem je, aby míra pomoci a podpory vedla k zachování stávajících schopností, a to v maximální možné míře.
Klienta motivujeme a aktivně zapojujeme do každodenních činností např. při oblékání, hygieně, podávání stravy, v rámci volnočasových aktivit, ..., čímž usilujeme o jeho seberealizaci a zachování pocitu důležitosti a užitečnosti.

Naše podpora a péče začíná tam, kde končí individuální síly a možnosti klienta. Naše zásada zní - tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné. Při poskytování služby se snažíme každému klientovi „ušít službu na míru.“

Aby se toto dařilo, má každý klient svého Klíčového pracovníka z řad zaměstnanců úseků péče.
Klíčový pracovník je pro klienta garantem pro poskytování kvalitní služby a dodržování/ochrany práv klienta.
Klíčový pracovník společně s klientem, je-li to možné s ohledem na jeho zdravotní stav, případně za účasti jeho zástupce, plánuje a hodnotí průběh a způsob poskytování sociální služby.

Snažíme se být profesionály ve všem, co děláme. Proto se neustále vzděláváme, přinášíme nové nápady, postupy a techniky. Hledáme inspiraci ve svém okolí.