„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Poskytovaná péče > Základní činnosti

Základní činnosti poskytované péče

Poskytování ubytování:

 • ubytování (odběr energie, vody, tepla, odpady)
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, …

Poskytování stravy:

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu tří hlavních jídel a dvou vedlejších, u diabetiků v rozsahu tří hlavních jídel a tří vedlejších jídel denně, včetně zajištění pitného režimu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob

Aktivizační činnosti:

 • volnočasové a zájmové aktivity
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

....................

 • poskytování lékařem indikované ošetřovatelské péče
 • poskytování základní rehabilitační péče, dle indikace lékaře
 • zprostředkování poskytnutí odborné lékařské péče a případně zajištění doprovodu klienta za touto péčí
 • na žádost klienta zajištění léků předepsaných lékařem z místních lékáren a jejich pravidelné podávání. Doplatky za léky hradí klient ze svých prostředků.
 • na žádost klienta zprostředkování a dovoz pomůcek pro inkontinentní, dle indikace lékaře. Doplatky za tyto pomůcky hradí klient ze svých prostředků.

Nad rámec výše uvedených základních činností může Domov zajistit další služby (dle individuální objednávky klienta), které si klient hradí ze svých prostředků, viz Sazebník fakultativních služeb DS Třeboň.

Klientům poskytujeme pomoc a podporu, dle jejich individuálních potřeb, smyslem je, aby míra pomoci a podpory vedla k zachování stávajících schopností, a to v maximální možné míře.
Naše zásada zní: „Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné“.

Při poskytování naší služby se snažíme každému klientovi „ušít službu na míru“, dle jeho skutečných potřeb a přání!
Proto ke každému klientovi přistupujeme individuálně - odbornou ošetřovatelskou a sociální péči poskytujeme vždy s ohledem na individuální možnosti, schopnosti a potřeby klienta. Skrze dobrou znalost jeho životního příběhu se snažíme porozumět a vyhovět jeho zvyklostem a přáním.
Maximálně podporujeme
zachovalé schopnosti - klienta motivujeme a aktivně zapojujeme do každodenních činností např. při oblékání, hygieně, podávání stravy, v rámci volnočasových aktivit, zprostředkování kontaktů s rodinou apod., čímž usilujeme o jeho seberealizaci a zachování pocitu důležitosti a užitečnosti.
Naše podpora a péče začíná tam, kde končí individuální síly a možnosti klienta.
S
nažíme se být profesionály ve všem, co děláme. Proto se neustále vzděláváme, přinášíme nové nápady, postupy a techniky. Hledáme inspiraci ve svém okolí.