„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Komu je služba určena

Cílová skupina Domova seniorů

Komu je sociální služba určena

Domov seniorů Třeboň poskytuje pobytovou službu osobám starším 55 let především z Jihočeského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována osobám, které potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

Komu není určena (negativní vymezení)

Negativní vymezení cílové skupiny vychází ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; Tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis: Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36:

Poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově seniorů

nebo

d) osobě, která žádá o poskytování sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

 

Logo.jpg

leftblock-logo-04.jpg

Domov seniorů Třeboň je příjemcem dotací a příspěvků na poskytování sociální služby z rozpočtu Jihočeského kraje

Zřizovatelem je:leftblock-logo-02.jpg 

Jsme členem:

leftblock-logo[1].jpg

Podporují nás:

                Město Třeboň

                  135px-Znak_mesta_trebon_II.svg.png