„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Komu je služba určena

Komu je sociální služba určena (cílová skupina DS)
Domov seniorů Třeboň poskytuje pobytovou službu osobám starším 55 let především z Jihočeského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována osobám, které potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.


Negativní vymezení cílové skupiny vychází ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby;
tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis:
Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36: poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
•  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
• osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
• chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově seniorů

nebo

d) osobě, která žádá o poskytování sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Registr poskytovatelů sociálních služeb:
Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.