„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Poskytovaná péče > Sociální pomoc a podpora

Sociální pomoc a podpora

Sociální práci a základní sociální poradenství zajišťují v našem Domově sociální pracovníci s příslušnou kvalifikací.

Sociální poradenství

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Kultivované vystupování a trpělivé jednání

Naši sociální pracovníci ochotně komunikují se zájemci, se žadateli o naši službu, s klienty, s jejich zástupci, s rodinami i blízkými klientů:

  • před přijetím do Domova
  • během jejich života v Domově
  • při ukončení poskytování naší služby (úmrtí klienta, přechod do jiného zařízení sociálních služeb)

Parketou sociálních pracovníků je administrativa od A až do Z, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta (komunikace s úřady), pomoc ve finančních záležitostech, zprostředkování kontaktu s příbuznými a blízkými klienta, podpora při cílené aktivizaci klienta, pomoc se zajištěním společenského života a kulturního vyžití v Domově i mimo DS, výrazná podpora při zavádění nových, pozitivních, praxí ověřených konceptů péče do naší služby.